Strona główna » Arctic Frontiers w Tromsø – konferencja

Arctic Frontiers w Tromsø – konferencja

dodane przez: Piotr B
Arctic-Frontiers-w-Tromso-konferencja

Jubileuszowa konferencja Arctic Frontiers

Ponad 1 500 uczestników zgłosiło się do uczestnictwa w dziesiątej już, jubileuszowej konferencji arktycznej w Tromsø (24-29 stycznia). Konferencja jest ważnym forum dla dyskusji kwestii związanych z Arktyką. Tematami przewodnimi są przemysł i środowisko – powrót do tematyki pierwszej konferencji z cyklu Arctic Frontiers.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Arktyka stała się obszarem o systematycznie rosnącym znaczeniu politycznym, którą żywo interesuje się wiele narodów. W tegorocznej konferencji głos zabiorą wysokiego szczebla mówcy tacy, jak Minister Spraw Zagranicznych Republiki Korei Yun Byung-se, Minister Spraw Zagranicznych Singapuru Dr. Vivian Balakrishnan, Minister Spraw Zagranicznych Danii Kristian Jensen, Minister Spraw Zagranicznych Finlandii Timo Soini, norweski Minister Spraw Zagranicznych Børge Brende oraz specjalny przedstawiciel USA w Arktyce Admirał Robert Papp.

Uczestnicy konferencji będą szukać rozwiązań, jak zachować równowagę między ochroną środowiska a rozwojem przemysłu w Arktyce. W czasie konferencji politycy wysokiego szczebla omówią gospodarowanie obszarem arktycznym, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy, natomiast sekcja biznesowa zbuduje sieć kontaktów biznesowych i dokona prezentacji nt. innowacji technologicznych i transferu technologii w branży owoców morza i morskiej branży wydobywczej, a światowej klasy naukowcy z sekcji naukowej będą omawiać kwestie ochrony środowiska, gospodarowania regionem arktycznym i potrzebami technologicznymi w Arktyce.

Zważywszy na aktualność problematyki związanej ze zmianami klimatycznymi i postępem technologicznym, Arktyka zajmuje wysokie miejsce na globalnych forach:

– zaplanowane na grudzień negocjacje klimatyczne w Paryżu podkreślą kwestię gwałtownych zmian w Arktyce

– Przewodnictwo USA w Radzie Arktycznej aktywnie prowadzi w kierunku utworzenia Jednej Arktyki (One Arctic)

– Unia Europejska włączyła wymiar arktyczny w swój program ds. badań i innowacyjności Horyzont 2020

– Rosja jest coraz bardziej obecna w Arktyce

– kilka azjatyckich krajów również zaczyna poświęcać swą uwagę Arktyce.

Konferencja Arctic Frontiers gromadzi wszystkie te podmioty i co rok poszerza podejście do kwestii arktycznych.

Konferencja Arktyczna 2016 to czas jubileuszy:

– Rada Arktyczna świętuje 20 lat współpracy międzynarodowej w Arktyce

– sama Konferencja Arctic Frontiers świętuje 10 lat działalności jako areny, nakierowanej na ułatwianie dyskusji nad sprawami Arktyki

– Rada Gospodarcza Arktyki będzie obchodziła pierwsze dwa lata swej pracy

Jest to czas na podsumowanie, na ile założenia programowe Arctic Frontiers zostały spełnione, w którym punkcie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać.

Linki:

Konferencja Arctic Frontiers

Home

Polityka Norwegii wobec Arktyki
https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/high-north/id1154/

 

Źródło: Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły