Strona główna » BHP w Norwegii

BHP w Norwegii

dodane przez: Beata B
BHP-w-Norwegii

Celem jednostki BHP są działania mające na celu ochronę pracowników przed wypadkami i chorobami, zdarzającymi się w miejscu pracy.

Istnieją pewne ustawy związane z BHP, które stawiają konkretne wymagania w stosunku do pracodawcy:

– Bieżące wykrywanie i rejestrowanie zagrożeń panujących w miejscu pracy;
-Ocenianie ryzyka powstawania szkód zdrowotnych bądź też wypadków;
– Inicjowanie środków i działań mających zapobiegać i ograniczać ryzyko;
– Usuwanie błędów, stała praca nad zmniejszaniem ryzyka szkód zdrowotnych i wypadków.

Wykrywanie problemów

– ocenianie źródeł i przyczyn problemów psychicznych lub fizycznych doznanych w miejscu pracy.

Prawidłowa ocena ryzyka

– przyczyny i źródła zagrożeń dla życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa pracownika.

Planowanie

– rozwiązywanie problemów, osoby odpowiedzialne oraz terminy przeprowadzania zmian.

Ostatnim etapem jest kontrola i ocena końcowa, gdzie analizuje się wyniki i zmiany wynikające z powyższych punktów.

Ponadto istnieją przepisy uzupełniające, mówiące o ciągłej współpracy pracodawcy z pracownikami, tak aby byli oni poinformowani, mogli przyłączyć się do wprowadzania zmian. Jest to ważne ze względu na to iż świadomość pracowników wzrasta, a ich prawa i obowiązki uczestniczenia w pracach BHP zależy właśnie od informacji i szkoleń przeprowadzanych przez pracodawcę.

Polecamy artykuły:

Wzrasta liczba bankructw w Norwegii

Arbeidstilsynet – Państwowa Inspekcja Pracy

Podobne artykuły