Strona główna » Drogi w Norwegii – inwestycje budowlane

Drogi w Norwegii – inwestycje budowlane

dodane przez: Marta L
Drogi-w-Norwegii-inwestycje-budowlane

Kwota przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę drogową norweskich samorządów stanowi 67,3% ogółu środków przeznaczanych na wydatki majątkowe.

 

Budowa tuneli to 21,7%, a konstrukcja mostów 11,0%. Zapowiedziane przedsięwzięcia w okresie 2015-2017 to 54,9% wszystkich znanych planów inwestycyjnych zarejestrowanych w bazie „Byggfakta”.

Geografia

Wykres no 2. obrazuje geograficzne różnice w poziomie wielkości inwestycji według wskaźnika PKB na jednego mieszkańca. Średnia wartość inwestycji na jednego mieszkańca w skali kraju wynosi 105 619 NOK. Zauważyć można jednak znaczne odchylenia od tej wartości, w zależności od regionu.

Regiony, z przeważającym kolorem niebieskim, charakteryzują się 30% nadwyżką inwestycyjną w stosunku do średniej krajowej. Okręgi oznaczone na czerwono reprezentują poziom inwestycji poniżej 30% wartości uśrednionej.

Kolorem zielonym zaznaczono natomiast regiony stanowiące ok. 30% średniej krajowej. W regionach Aust-Agder, Vest-Agder, Sogn og Fjordane zaplanowano dwa razy większe inwestycje niż wskazywałaby na to średnia krajowa. Natomiast w dystryktach Hedmark i Vestfold planowane nakłady finansowe w dziedzinach mostów, dróg i tuneli są mniejsze niż połowa uśrednionego wskaźnika w skali kraju.

Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na 2016 rok w znacznym stopniu przewyższają plany inwestycyjne z roku wcześniejszego.

Największe zaległości w realizacji zaplanowanych projektów obserwuje się w regionie Hordaland, na kolejnych miejscach plasują się natomiast okręgi Akershus, Buskerud Rogaland i Nordland.

Biorąc pod uwagę wyłącznie okres 2015-2017, największą liczbę planowanych inwestycji odnotowano w okręgu Akershus, na miejscu drugim lokuje się Sør- Trøndelag, a następnie Buskerud.

Pierwszy z poniższych wykresów przedstawia rozkład projektów w poszczególnych okręgach z uwzględnieniem podziału na sektory dróg, tuneli i mostów. Drugi natomiast, ilościowy zapis planowanych projektów z uwagi na lata powstania. Dane obu wykresów przedstawione są w milionach koron norweskich.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
Fot: oslo.trade.gov.pl

Podobne artykuły