Strona główna » Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

dodane przez: Marta L
Dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-przemocy-wobec-kobiet

Dom bez przemocy

 

Przemoc na tle płciowym jest wyzwaniem dla wszystkich krajów europejskich. Dzięki wsparciu z funduszy norweskich polskie organizacje pozarządowe oraz ministerstwa aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania realizuje kampanię społeczną, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzą programy poświęcony tej tematyce, a MONAR udziela pomocy kobietom, które padły ofiarą przemocy w rodzinie.

„Mój dom bez przemocy”

“Nasz projekt jest realizowany w trzech polskich miastach: Gdańsku, Turowie i Zgorzelcu. W każdym z tych miast prowadzimy schroniska dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. W wyniku niewłaściwych relacji, wiele z tych kobiet stało się bezdomnymi” wyjaśnia Iwona Pasiecznik.

Pasiecznik jest kierownikiem projektu “Mój dom bez przemocy”. Projekt otrzymał 59 000 € wsparcia z funduszy norweskich z programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć . Projekt realizowany jest przez MONAR.

Niektóre z tych kobiet, które przychodzą do MONAR-u są w tak złym stanie, że potrzebują pomocy w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. W związku z tym, zapewnienie im pomocy jest ważnym aspektem projektu, wyjaśnia Iwona Pasiecznik:

“Pomagamy im w takich sprawach jak ubieganie się o mieszkanie socjalne, czy zapewnianie opieki nad ich dziećmi. Oferujemy także terapię i doradztwo, aby pomóc kobietom powoli integrować się ze społeczeństwem. ”

Aby osiągnąć ten cel, organizacja ściśle współpracuje z polskimi władzami, a także kładzie duży nacisk na szkolenia pracowników.

“Bardzo ważną częścią naszej pracy jest motywowanie kobiet, aby spróbowały odzyskać swoje życie. To samo tyczy się uświadamiania kobiet, że to, co je spotkało, nie jest ich winą. Aby móc to zrobić poprawnie, potrzebujemy dobrze wyszkolonego personelu” wyjaśnia Iwona.

Project pilotażowy

MONAR ma nadzieję, że projekt będzie służyć jako wzór dla innych organizacji w Polsce pracujących z ofiarami przemocy domowej.

“Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie używany jako projekt pilotażowy, który zainspiruje innych pracujących w tym samym obszarze co my” mówi Iwona.

W ramach projektu, MONAR stworzył osiem nowych schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie. To jest bardzo potrzebne, według kierownika projektu:

“Rząd robi bardzo niewiele dla członków grup wykluczonych, więc my naszym projektem na pewno wypełniamy tę lukę. Przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga wielodyscyplinarnego podejścia, a polski rząd nie ma odpowiedniego systemu, aby to zrobić. ”

“Mój dom bez przemocy” potrwa do listopada 2015.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony am-norwegia.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły