Strona główna » EuroGeoSurveys w Norwegii

EuroGeoSurveys w Norwegii

dodane przez: Tomasz G
EuroGeoSurveys-w-Norwegii

EuroGeoSurveys w Norwegii – Geological Survey of Norway

 

Państwowa służba geologiczna, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, należy do stowarzyszenia europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys.

Misją służb geologicznych, które zaczęły powstawać blisko dwa wieki temu jako eksperckie instytucje naukowe, jest w pełni obiektywne informowanie społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem surowców mineralnych. Informacja ta skierowana jest nie tylko do administracji rządowej i samorządowej, przemysłu, ale także do każdego obywatela. Oparta jest na naukowych doniesieniach i pozbawiona wpływów jakiegokolwiek lobby biznesowego i politycznego.

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach oraz pracach grup eksperckich EuroGeoSurveys. Są także członkami grup roboczych powoływanych przez Komisję Europejską, wspólnotowe organizacje i agencje w celu kształtowania strategii i polityki unijnej w zakresie zarządzania i ochrony zasobów środowiska naturalnego, w szczególności zasobów geologicznych. Biorą udział w pracach grup eksperckich ONZ i innych międzynarodowych organizacji.

Geological Survey of Norway – http://www.ngu.no/no/

Autor: Maja Kowalska
Fot: infolupki.pgi.gov.pl
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Podobne artykuły