Strona główna » Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

dodane przez: Tomasz G
Ochrona-roznorodnosci-biologicznej-i-ekosystemow

Wyniki naboru w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Dofinansowanie w ramach Programu “Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” otrzyma łącznie 50 projektów wyłonionych przez Komitet ds. Wyboru Projektów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z funduszy norweskich i EOG wynosi ponad 60 mln zł.

W ramach naboru napłynęło łącznie 180 wniosków o dofinansowanie. Udzielane wsparcie będzie dotyczyć projektów realizujących działania w ramach czterech obszarów (rezultatów), a także przeznaczonego dla organizacji pozarządowych Funduszu Małych Grantów. Z powodu na bardzo dużego zainteresowania naborem podjęto decyzję o utworzeniu list rezerwowych. Umieszczono na nich łącznie 15 projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku wystąpienia oszczędności na realizacji projektów zakwalifikowanych do wsparcia z list podstawowych.

Dodatkowo, ze względu na niewyczerpanie alokacji przeznaczonej na Rezultat 1 “Wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000”, Ministerstwo Środowiska zwróci się do Biura Mechanizmów Finansowych z wnioskiem o przesunięcie niewykorzystanych funduszy na realizację pozostałych rezultatów, co umożliwi dofinansowanie większej liczby projektów.

Więcej informacji na temat rozstrzygniętego naboru znajduje się na stronie internetowej Operatora Programu – Ministerstwa Środowiska

Źródło: materiały pochodzą ze strony: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (eog.gov.pl)

Podobne artykuły