Strona główna » Sektor morski w Norwegii – strategia

Sektor morski w Norwegii – strategia

dodane przez: Tadeusz A
Sektor-morski-w-Norwegii

Norweska strategia dla sektora morskiego ‘Maritime Opportunities – Blue Growth for a Green Future’

2 września br. norweski Rząd opublikował rządową strategię dla sektora morskiego ‘Maritime Opportunities – Blue Growth for a Green Future’.

2 września br. norweski Rząd opublikował rządową strategię dla sektora morskiego ‘Maritime Opportunities – Blue Growth for a Green Future’. Norweski sektor morski jest jedną z najnowocześniejszych branż lokalnej gospodarki, charakteryzując się dużym naciskiem na innowacyjność i nowoczesne technologie. W efekcie tego sektor ten jest niezwykle istotnym bodźcem rozwojowym całej norweskiej gospodarki, nie tylko w obszarze offshore, ale również i rybołówstwa czy też transportu morskiego.

Norweski rząd zaznaczył w strategii, że sektor ten uznawany jest za priorytetowy, czego dowodem są wciąż rosnące wskaźniki wydatków na badania i rozwój tej właśnie branży. Z drugiej strony, spadki cen ropy naftowej negatywnie wpływają na wyniki sektora, co głównie widoczne jest po spadku zamówień na usługi oferowane przez norweskie firmy transportowe (shipping).

W tak kształtującym się otoczeniu ekonomicznym norweski Rząd zdecydował się na zaktualizowanie podstaw dla polityki gospodarczej państwa w zakresie sektora morskiego. Strategia ‘Maritime Opportunities – Blue Growth for a Green Future’ określa 9 podstawowych obszarów, w których wymagane jest aktywne działanie państwa na rzecz utrzymania konkurencyjności sektora morskiego. Są to: handel, środowisko, administracja, wiedza i edukacja, rozwój i innowacyjność, międzynarodowe ramy prawne, niebieski rozwój -. ‘blue growth’, obszary północne.

W ramach tych obszarów norweski Rząd postawił sobie następujące zadania:
– utrzymanie silnej pozycji w sektorze morskim z dużą flotą zarejestrowanych jednostek pływających
– wspieranie działań na rzecz ‘green growth’ w sektorze morskim przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz alternatywnych źródeł energii
– zapewnienie efektywnie działającej administracji otwartej na klientów oraz konkurencyjnych rejestrów statków
– ułatwienie dostępu do wykwalifikowanych kadr pracowniczych
– wspieranie sektora badań i rozwoju na rzecz zwiększania wartości dodanej sektora
– działania na rzecz harmonizacji międzynarodowych ram prawa morskiego, w głównie w zakresie jakości, bhp i środowiska
– stworzenie norweskiego silnego klastra morskiego umożliwiającego skuteczną kooperację firm z branży
– zwiększenie wysiłków na rzecz zrównoważonego wykorzystania potencjału obszarów północnych.

Tekst strategii dostępny jest na stronie: https://www.regjeringen.no/contentassets/05c0e04689cf4fc895398bf8814ab04c/maritim_strategi_engelsk_trykk.pdf

 

Tomasz Chałupa

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły