Strona główna » Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Norwegii

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Norwegii

dodane przez: Marta L
Sklady-Obwodowych-Komisji-Wyborczych-w-Norwegii

Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum w związku z Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.2015.318 j.t.) oraz § 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym (M.P.2015.633) Konsul RP w Oslo powołał Obwodowe Komisje do spraw referendum.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych:

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 102, Oslo, siedziba: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 103, Bergen, siedziba: Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła, Christies gate 16, 5015 Bergen

Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 104, Stavanger, siedziba: Stavanger, Parafia Katolicka Św. Svithuna, St. Olavs gate 25, 4005 Stavanger

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 105, Trondheim, siedziba: Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection, Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Źródło: oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły