Strona główna » System jednego klucza w hotelach

System jednego klucza w hotelach

dodane przez: Marta L
System-jednego-klucza-w-hotelach

System jednego klucza – kontrola dostępu dla hoteli

Tradycyjne, mechaniczne klucze do pokojów hotelowych powoli przechodzą do lamusa. Obecnie standardem w nowo budowanych hotelach stają się systemy jednego klucza. Tego rodzaju systemy dają gościom hotelowym swobodę poruszania się po obiekcie przy pomocy ich karty-klucza do pokoju, a personelowi hotelowemu ułatwiają zarządzanie rezerwacjami i przyspieszają obsługę gości.

Jak to działa?
W momencie zameldowania w hotelu każdy z gości otrzymuje kartę, która otwiera drzwi do jego pokoju oraz wybrane przejścia. Karta ma zdefiniowany termin ważności, po jego wygaśnięciu nie jest możliwe otwieranie drzwi przy jej użyciu. Jeżeli w trakcie pobytu gość zgubi kartę, możliwe jest wydanie duplikatu z tymi samymi uprawnieniami oraz anulowanie zgubionej karty. Przy wymeldowaniu gość oddaje kartę, która może być ponownie wydana innej osobie. Dodatkowo, system umożliwia wydanie kilku rodzajów kart dla personelu:

  • Karta pokojówki – karta otwiera wszystkie pokoje hotelowe w zdefiniowanych godzinach oraz wybrane pomieszczenia techniczne (np. magazyn). Karta może otworzyć pokój tylko pod warunkiem, że gość nie zamknął się od środka. Karta nie daje uprawnień do otwierania wszystkich pomieszczeń, dzięki temu personel sprzątający nie ma dostępu np. do pomieszczeń recepcyjnych, biurowych, itd.
  • Karta menadżera – karta otwierająca wszystkie pomieszczenia w hotelu, o dowolnej porze dnia. Karta otwiera pokoje bez względu na to, czy pokój jest zamknięty od środka, dzięki czemu możliwy jest dostęp w sytuacjach awaryjnych
  • Karta blokująca – karta umożliwia ustawienie zamka w tryb “zawsze otwarty” – wykorzystywane jest to np. w przypadku sal konferencyjnych, po przyłożeniu karty blokującej drzwi pozostają otwarte aż do momentu ponownego przyłożenia karty
  • Karty konfiguracyjne – wykorzystywane do programowania zamków hotelowych, ustawiania daty i godziny, itd. Karty konfiguracyjne wydawane są przy wdrażaniu systemu jednego klucza

Wszystkie elementy systemu jednego klucza mogą być obsługiwane przy pomocy jednej karty. Dzięki temu uniknąć można uciążliwego wydawania kluczyków do szafek basenowych, czy paragonów świadczących o uiszczeniu opłaty za parking. W skład systemu jednego klucza wchodzą:

  • zamki hotelowe – zamki wraz z szyldami, montowane na drzwiach do pokoi hotelowych, pomieszczeń dla personelu, schowków, itd.
  • zamki do szafek – zamki do szafek metalowych, drewnianych lub drewnopodobnych. Montowane w strefach SPA, na basenach hotelowych, siłowniach, itd. Zamki do szafek mogą być otwierane przy pomocy karty hotelowej lub kodu
  • kontrolery dostępu – urządzenia umożliwiające obsługę przejść, do których nie da się zastosować tradycyjnych zamków hotelowych (np. drzwi przesuwne, bramy parkingowe, szlabany)
  • sterowniki windy – urządzenia umożliwiające integrację hotelowego systemu jednego klucza z windami znajdującymi się w obiekcie. Dzięki takiej integracji możliwe jest przydzielenie gościom hotelowym uprawnień do wyboru jedynie kilku pięter (np. piętro, na którym znajduje się pokój, piętro na którym znajduje się hotelowa restauracja, piętro na którym znajduje się siłownia i basen)
  • hotelowe wyłączniki prądu – urządzenia montowane w każdym pokoju, które uniemożliwiają korzystanie z elektryczności, jeżeli karta nie umieszczona jest w wyłączniku. Dzięki temu niemożliwe jest pozostawienie włączonego światła lub klimatyzatora, jeżli gość nie przebywa w pokoju. Włączniki współpracują jedynie z kartami hotelowymi, co uniemożliwia użycia dowodu albo karty kredytowej do włączenia elektryczności. Stosowanie włączników prądu w pokojach hotelowych może zredukować wydatki na energię elektryczną nawet o 20%
  • oprogramowanie – oprogramowanie do zarządzania systemem jednego klucza, które umożliwia m.in. wystawianie kart gości i kart personelu, przypisywanie gościom uprawnień do otwierania poszczególnych przejść, zarządzanie rezerwacjami, programowanie zamków hotelowych.

Bezpieczeństw o
Nowoczesne systemy jednego klucza oparte są na kartach Mifare. Aby zapisać lub odczytać informacje z karty konieczna jest autoryzacja kluczem producenta (zapisanym na stałe na kartach i w pamięci zamków), dzięki czemu skopiowanie karty jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo, wdrażając system w hotelu definiowane jest tzw. hasło hotelu – unikalny klucz przypisany do danego obiektu. Karta wydana w obiekcie 1 nie może być użyta w obiekcie 2, nawet jeżeli zainstalowano tam system jednego klucza tego samego producenta.
Zamki hotelowe pracujące w systemie jednego klucza wyposażone są w pamięć ostatnich kilkuset zdarzeń. Jeżeli gość ma podejrzenia, że coś zginęło z jego pokoju, możliwe jest odczytanie rekordów (godzin otwarcia wraz z informacją o karcie, która otwierała drzwi) z pamięci zamka. Pozwoli to jednoznacznie stwierdzić czy, a jeżeli tak to kto i kiedy otwierał drzwi do danego pokoju.
W przypadku zgubienia przez gościa karty hotelowej możliwe jest wydanie duplikatu. Karta zgłoszona jako zgubiona natychmiast traci ważność, a otwieranie pokoju możliwe jest jedynie przy pomocy nowo wydanej karty.

System jednego klucza Be-Tech
Firma Be-Tech jest producentem systemów hotelowej kontroli dostępu pracujących w systemach jednego klucza. W naszej ofercie naleźć można zamki hotelowe, zamki do szafek, hotelowe włączniki prądu i kontrolery dostępu. Produkty Be-Tech stosowane są w hotelach na całym świecie, zarówno indywidualnych jak i sieciowych (np. Best Western, Accor, Ibis). System jednego klucza Be-Tech może być wdrożony zarówno w małych obiektach jak i hotelach na kilkaset pokoi.

Autor: Paweł Kozłowski

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły