Strona główna » Jak uzyskać świadczenie Lønnsgaranti?

Jak uzyskać świadczenie Lønnsgaranti?

dodane przez: Beata B
Lonnsgaranti

Lønnsgaranti – świadczenia z Funduszu Gwarancji Płac

Wypełniamy formularz wniosku A ”Zgłoszenie roszczeń płacowych itp. do masy upadłościowej”. O mianowaniu syndyka masy upadłościowej może Cię poinformować sąd rejonowy. Syndyk pomoże wypełnić formularz.

Kiedy składamy wniosek?
Dotrzymujmy terminów wyznaczonych przez sąd rejonowy. Rozpatrzenie roszczenia przez Fundusz Gwarancji Płac nastąpi, gdy zgłoszone będzie do syndyka przed końcem postępowania upadłościowego lub gdy postępowanie upadłościowe zakończono (jeśli syndyk albo fundusz otrzymał roszczenie przed upływem 6 mies. po rozpoczęciu postępowania upadłościowego.

Gdzie składamy wniosek?
Wniosek przesyłamy do syndyka

Decyzja
Roszczenia są przez syndyk rozpatrywane i kontrolowane. Opiniuje one je także dla Funduszu Gwarancji Płac (NAV Lønnsgaranti). Celem jest rozpatrywanie 80% spraw w ciągu 2 miesięcy. Wynik rozparzenia może być trojaki: zatwierdzenie lub oddalenie; odłożenie rozpatrzenia do przedłożenia przez syndyk kolejnych informacji. Wyślemy pismo do syndyka, który powiadomi Cię o decyzji.

Po odmowie można się odwołać – są na to 3 tygodnie. Odwołanie przesyłamy do Funduszu Gwarancji Płac. Po podtrzymani decyzji sprawa może trafić do Arbeidsdepartementet – Ministerstwa Pracy

Wypłata
Po zatwierdzeniu roszczeń, pieniądze przekazuje się z Funduszu Gwarancji Płac do syndyka masy upadłościowej. Ten ostatni kieruje je do wnioskodawcy po odliczeniu podatku lub zasiłku dla bezrobotnych.

Źródło: materiały opracowane na podstawie strony NAV (nav.no)
Fot: sxc.hu

Polecamy artykuły:

Wzrasta liczba bankructw w Norwegii
Lønnsgaranti czyli Fundusz Gwarancji Płac
– Arbeidsdepartementet – Ministerstwo Pracy
– Firma w Norwegii

Podobne artykuły