Strona główna » Wkład Norwegii w społeczną i gospodarczą spójność Europy

Wkład Norwegii w społeczną i gospodarczą spójność Europy

dodane przez: Marta L
Wklad-Norwegii-w-spoleczna-i-gospodarcza-spojnosc-Europy

Norwegia i UE zgodne co do funduszy norweskich i bezcłowych kontyngentów

 

Norwegia i UE podjęły decyzję w kwestii kolejnego wkładu ze strony Norwegii w społeczną i gospodarczą spójność Europy. Jednocześnie norweski przemysł owoców morza ma mieć lepszy dostęp do rynku UE.

„- Jest to bardzo dobre porozumienie. Fundusze norweskie i fundusze EOG przyczynią się do wzrostu i rozwoju w krajach europejskich, które są dla Norwegii najważniejszym rynkiem eksportowym. Jednocześnie umożliwiają wielu norweskim przedsiębiorcom, naukowcom, władzom lokalnym, partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym uczestnictwo w programach i projektach prowadzonych we współpracy z krajami UE”, powiedział Minister ds. EOG i UE Vidar Helgesen.

Norwegia przeznaczy ok. 3,3 mld koron rocznie (tj. 388 mln euro) na rzecz piętnastu mniej zamożnych krajów UE. Umowa obejmuje okres od 2014 do 2021. Podniesienie tej kwoty jest wyrównaniem o poziom inflacji poprzedniej wysokości dotacji, ustalonej w umowie z 2009 roku. Podniesiona została kwota dotacji w stosunku do poprzedniej jej wysokości o poziom inflacji tytułem wyrównania.

Odpowiedź na wspólne wyzwania

„Fundusze norweskie i EOG powinny być w najbliższych latach ukierunkowane przede wszystkim na stymulowanie innowacyjności i wzrostu gospodarczego poprzez modernizację, rozwój badań i edukacji , a także zwiększanie mobilności na europejskim rynku pracy. W ten sposób możemy walczyć ze zbyt wysokim bezrobociem wśród europejskiej młodzieży. Będziemy również kłaść nacisk na wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i przyczyniać się do ofensywnej polityki klimatycznej”, oznajmił Minister Helgesen.

Rząd ambitnie podchodzi do zadania i chce w najbliższych latach jeszcze bardziej ukierunkować wdrażanie funduszy norweskich we współpracy z krajami-beneficjentami, które są odpowiedzialne za wprowadzanie programów w życie. Cel ten jest odzwierciedleniem głównych wyzwań, przed którymi stoi cała Europa.

„- Część wsparcia przewidziana jest na rzecz wzmacniania procesów demokratycznych i przestrzegania praw człowieka. Będziemy m. in. dążyć do poprawy warunków życia osób pochodzenia romskiego. Jednocześnie nadal udzielane będzie wsparcie dla idei, będących podstawą społeczeństwa obywatelskiego. Rząd chce także kontynuować oddzielny fundusz na rzecz promowania godnej pracy w krajach-beneficjentach, we współpracy z norweskimi partnerami. Priorytetem będą również działania na rzecz zwalczania przestępczości międzynarodowej, w tym w miejscu pracy”, dodał Minister Helgesen.

Rząd przywiązuje także dużą wagę do wykorzystania funduszy norweskich i EOG na rzecz umacniania współpracy sądowniczej oraz policyjnej między Norwegią a krajami-beneficjentami. Działania te przewidują m.in. wspólne wysiłki, których celem jest sprostanie wyzwaniom migracyjnym w Europie.

Istnieje wiele wyzwań w Europie, z którymi boryka się obecnie szereg krajów lub nawet całych regionów i które wymagają wysiłku ponad granicami. Ma być ustanowiony tzw. regionalny fundusz w wys. ok. 850 mln koron. Celem funduszu będzie wspieranie właśnie takich inicjatyw i działań. Korzystające z w/w pomocy kraje niekoniecznie muszą być członkami UE, co otworzy drogę do współpracy takim krajom, jak np. Ukraina i Mołdawia.

Lepszy dostęp norweskich ryb do rynku unijnego

„Bardzo się cieszę, że norweskim owocom morza udało się po raz kolejny osiągnąć lepsze wyniki na rynkach zbytu. UE jest naszym najważniejszym rynkiem. Fakt, że udało się wprowadzić wiele nowych kontyngentów bezcłowych ma ogromne znaczenie dla norweskiego przemysłu owoców morza”, powiedziała Minister ds. Rybołówstwa Elisabeth Aspaker.

Porozumienie o lepszym rynkowym dostępie do norweskich owoców morza jest negocjowane równolegle do rozmów nt. udziału Norwegii w budowaniu większej spójności społecznej i gospodarczej w Europie.

Zgodnie z umową:

– będą nowe kontyngenty bezcłowe na filety i produkty przetworzone, takie jak mrożona makrela i świeży śledź

– o 50% zwiększy się aktualny kontyngent na przyprawy i śledzia w oleju

– okres umowy ulegnie przedłużeniu z pięciu do siedmiu lat

„Tak więc mamy umowę, która zapewnia większą przewidywalność dla przemysłu i zwiększenie kontyngentów na takie przetworzone produkty norweskie, jak śledź i makrela. Jest to korzystne dla branży w Norwegii i ma znaczenie dla rozwoju nowych rynków dla tych gatunków, szczególnie w chwili, gdy rynek rosyjski jest zamknięty”, wyjaśniła Minister Aspaken.

Zanim umowa wejdzie w życie, musi zostać zatwierdzona przez Storting (norweski parlament) oraz państwa członkowskie UE.

Fundusze norweskie i EOG – fakty

Wsparcie udzielane jest za pomocą dwóch mechanizmów finansowych, które składają się na fundusze norweskie i EOG. Jeden z nich finansowany jest tylko przez Norwegię (fundusze norweskie) i wynosi 179,1mln euro rocznie w okresie od 2014 do 2021. Drugi mechanizm (fundusze EOG) wynosi 221,2 mln euro rocznie (w tym samym okresie) i obejmuje wsparcie udzielane przez Islandię i Liechtenstein na łączną kwotę 4% ogólnej sumy. Pozostałe 96% pokrywa Norwegia.

 

Źródło: amb-norwegia.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły