Strona główna » Współpraca między Norwegią a krajami beneficjentami

Współpraca między Norwegią a krajami beneficjentami

dodane przez: Marta L
Wspolpraca-miedzy-Norwegia-a-krajami-beneficjentami

Fundusze norweskie i EOG: razem na rzecz zielonej, konkurencyjnej i zintegrowanej Europy

“Stymulowanie innowacyjności i wzrostu gospodarczego w Europie poprzez współpracę między Norwegią a krajami beneficjentami to główne obszary, którym w najbliższych latach będą poświęcone fundusze norweskie i fundusze EOG “, obwieściła Minister ds. Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Elisabeth Aspaker.

W dniu 3 maja br. rząd norweski i Unia Europejska podpisały umowy o nowej perspektywie finansowej na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W okresie 2014-2021 Norwegia przeznaczy na ten cel 391,4 milionów EUR rocznie.

Rząd będzie wspierał inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się również: bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy Norwegią i krajami beneficjentami w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Dzięki funduszom norweskim wzmocniły się więzi i współpraca pomiędzy Norwegią a krajami beneficjentami. W nowym okresie finansowania nacisk zostanie położony na dalszy rozwój współpracy dwustronnej.

Dokładamy również starań, nakierowanych na wspieranie dalszego udziału norweskich przedsiębiorstw, naukowców, gmin, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w programach i wspólnych projektach. Taka współpraca pozwala norweskim instytucjom zdobywać międzynarodowe doświadczenie oraz dostęp do ważnych sieci kontaktów w Europie, stanowiącej nasz największy rynek eksportowy, powiedziała Minister Aspaker.

Prawa podstawowe

Norweski rząd będzie również kontynuował umacnianie, poprzez fundusze norweskie, procesów demokratycznych i poszanowania praw człowieka w Europie. W zakres tych działań wchodzi m.in. poprawa warunków życia społeczności romskiej.

Ustanowiony zostanie ponadto fundusz regionalny w wysokości 100 milionów euro.

Istnieje wiele wyzwań w Europie, mających wpływ na regiony lub całe kraje, które mogą być rozwiązane jedynie poprzez wysiłki transgraniczne. Fundusz będzie wspierać inicjatywy transgraniczne, które będą również mogły obejmować działania z udziałem krajów spoza EOG. Otwiera to możliwości współpracy z takimi krajami, jak Ukraina i Mołdawia. Około dwóch trzecich funduszu przeznaczone będzie na działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi.

Fundusze norweskie – fakty i liczby

System funduszy norweskich i funduszy EOG składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Jeden z nich jest finansowany wyłącznie przez Norwegię (Norway Grants) i wynosi 179,1 milionów euro rocznie na lata 2014-2021. Drugi (EEA Grants) wynosi 221,2 milionów euro rocznie i obejmuje połączony wkład Islandii i Liechtensteinu wynoszący 4% ogółu. Pozostałe 96% pokrywa Norwegia.

Państwami-beneficjentami nowego okresu finansowania będą: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W najbliższej przyszłości norweski rząd przedłoży Stortingowi do ratyfikacji podpisane właśnie umowy. Równolegle do negocjacji dotyczących funduszy norweskich, rząd wynegocjował z UE porozumienie w sprawie lepszego dostępu norweskich owoców morza do rynku unijnego, dzięki któremu ustanowione zostały ​​nowe, bezcłowe kontyngenty na niektóre rodzaje produktów rybnych.

 

Źródło: Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły