Strona główna » Współpraca Polski i Norwegii w rybołówstwie

Współpraca Polski i Norwegii w rybołówstwie

dodane przez: Monika K
współpraca Polski i Norwegii

Współpraca Polski i Norwegii w rybołówstwie – rozmowy o wspólnych interesach i przyszłości rynku rybnego

31.05.2023. Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra przeprowadził ważne rozmowy z Vidarem Ulriksenem, sekretarzem stanu w norweskim Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. Głównym tematem dyskusji była aktualna sytuacja oraz perspektywy dalszej współpracy między Polską a Norwegią w dziedzinie rynku i przetwórstwa rybnego. Rozmawiano także o dostępie norweskich produktów rybołówstwa do rynku w Polsce i Unii Europejskiej.

Obie strony potwierdziły strategiczne znaczenie relacji między Polską a Norwegią w różnych obszarach, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślono konieczność utrzymania stabilnej wymiany handlowej i kontynuowania współpracy w tych kwestiach. Ministrowie zadeklarowali chęć intensyfikacji dialogu oraz rozwijania współpracy, wykorzystując niezwykły potencjał obu krajów.

Krzysztof Ciecióra, polski podsekretarz stanu, podkreślił, że Norwegia ma długoletnią historię partnerskich relacji z polskimi importerami i przetwórcami ryb. Polskie przetwórstwo rybne cieszy się renomą jako jedno z najnowocześniejszych w Europie, a Polska jest głównym odbiorcą norweskich surowców rybnych eksportowanych do UE. Chociaż negocjacje dotyczące nowych umów z Norwegią należą do kompetencji Komisji Europejskiej, Polska wyraziła silne zainteresowanie zachowaniem interesów obu stron i znalezieniem pragmatycznego rozwiązania dla pojawiających się problemów.

Współpraca Polski i Norwegii

Zwrócono uwagę na znaczenie poszanowania praw połowowych Polski na wodach Morza Barentsa i Svalbardu, które od dawna odgrywały kluczową rolę w działalności rybołówczej. Ważne jest osiągnięcie zbieżnego stanowiska między UE a Norwegią, aby negocjacje nowych umów przyniosły satysfakcjonujące rezultaty dla obu stron. Polska wyraża nadzieję na szybkie osiągnięcie porozumienia, które będzie służyć polskiej branży rybnej.

W kontekście handlu produktami rybnymi z Norwegią, Polska rocznie importuje ponad 300 tysięcy ton surowca rybnego o wartości prawie 2 miliardów euro, a ten trend rośnie. Chociaż Polska ma swoje połowy bałtyckie, dalekomorskie i pochodzące z akwakultury, to nadal około 80% zapotrzebowania na ryby jest zaspokajane przez import. Norwegia jest głównym partnerem handlowym w dostawach surowca rybnego do Polski, dostarczając około połowy importowanych ryb, głównie śledzi i łososie.

Na podstawie materiałów z serwisu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | gov.pl

Fot:gov.pl

Podobne artykuły