Strona główna » Import produktów do Norwegii

Import produktów do Norwegii

dodane przez: Marta L
Import-produktow-do-Norwegii

Import produktów rolno-spożywczych do Norwegii

 

Produkty rolno-spożywcze nie są objęte umową o wolnym handlu między UE a Norwegią. W celu obrony własnych producentów import do Norwegii szeregu produktów rolno-spożywczych został obłożony stosunkowo wysokimi cłami. Ekportując produkty rolno-spożywcze do Norwegii należy mieć na uwadze, że obok kwestii cła o finalnej cenie produktu decyduje podatek VAT (15%) oraz ewentualne dodatkowe opłaty i podatki jak np. akcyza na alkohol, opłaty za produkty z zawartością a czekolady lub cukru, opłaty za opakowanie itd.

W przypadku importu/eksportu jakichkolwiek produktów rolno-spożywczych należy kontaktować się z następującymi urzędami:

Norweskimi Urząd Celny – TOLLVESENET – www.toll.no

(rozpatruje m.in. kwestie wysokości stawek celnych)

Norweska Agencja Rolna – Statens landbruksforvaltning – www.slf.dep.no (odpowiada m.in. za politykę dot. kontyngentów importowych z obniżoną taryfą)
Norweski Urząd Sanitarny ds. Żywności – MATTILSYNET – www.mattilsynet.no (odpowiada za kwestie sanitarne dot. importu żywnośći)

Kody taryfy celnej

Zarówno UE jak i Norwegia używa tzw. zharmonizowanych kodów taryfy celnej (HS) wprowadzonych Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.

Kody taryfy celnej można odszukać na stronach internetowych Komisji Europejskiej lub Norweskich Służb Celnych.

W przypadku wątpliwości w odniesieniu do właściwego przyporządkowaniu produktu do kodu klasyfikacji celnej należy przesłać próbkę produktu do norweskich służb celnych z prośbą o wiążącą klasyfikację celną towaru – formularz RD-009B dostępny jest na stronie internetowej Norweskiego Urzędu Celnego

Opłaty celne

Samą wysokość taryfy celnej na poszczególne produkty w Norwegii można ustalić korzystając z zakładki ‘Tolltariffen’ zamieszczonej na stronie www.toll.no. W celu uzyskania informacji o wysokości taryfy należy wprowadzić kod klasyfikacji celnej bądź nazwę produktu.

Kontyngenty na import z obniżoną taryfą

W ramach istniejącej polityki dot. importu produktów spożywczych norweskie prawo przewiduje możliwość bezcłowego importu do Norwegii bądź importu z obniżonym cłem. W praktyce, w przypadku chęci skorzystania z możliwości importu z obniżonymi opłatami celnymi importer musi wziąć udział i wygrać aukcję w ramach kontyngentu taryfowego (bezcłowy lub z obniżoną taryfą) lub otrzymać indywidualne zwolnienie celne. Za oba instrumenty odpowiedzialna jest Norweska Agencja Rolna. Lista importerów, którzy wzięli udział w aukcji, znajduje się na stronie Agencji.

Prowadzenie działalności importowej w Norwegii

W przypadku chęci podjęcia działalności importowej na teren Norwegii (dot. to także działalności handlowej i restauracyjnej) istnieje wymóg zgłoszenia działalności w norweskim urzędzie Mattilsynet. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej urzędu: http://www.mattilsynet.no/skjema . Wymogiem podstawowym jest zarejestrowanie działalności w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych (www.brreg.no).

Sam importer musi być także zarejestrowany w bazie Matylda.

Wymogi sanitarne

Szczegółowych informacji nt. wymogów sanitarnych dla poszczególnych produktów spożywczych udziela norweski urząd Mattilsynet.

Kontakt z urzędem – lub pod numerem telefonu (+47) 22-63-92-30.

W załączniku znajdą Państwo tłumaczenie Norweskiego rozporzadzenia o znakowaniu środków spożywczych.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły