Strona główna » Lista polskich szkół w Norwegii

Lista polskich szkół w Norwegii

dodane przez: Monika K
lista polskich szkół w Norwegii

Lista polskich szkół w Norwegii jest coraz dłuższa, oby tak dalej

 1. Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Oslo: Ta szkoła oferuje naukę języka polskiego oraz kultury polskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. Polska Szkoła w Bergen: To jedna z placówek oferujących naukę języka polskiego i przedmiotów kulturowych dla polskich dzieci mieszkających w okolicach Bergen.
 3. Polska Szkoła Sobotnia w Stavanger: Podobnie jak inne szkoły polskie, zapewnia ona edukację języka polskiego, historii i tradycji dla dzieci.
 4. Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Trondheim: Ta szkoła również skupia się na przekazywaniu języka i kultury polskiej młodszym pokoleniom.
 5. Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Kristiansand: Nauka języka polskiego oraz elementów historii i kultury Polski stanowiły główne cele tej placówki.
 6. Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Drammen: Ta szkoła oferowała edukację języka polskiego, historii i kultury dla dzieci polskich rodzin w Drammen i okolicach.
 7. Polska Szkoła Sobotnia w Fredrikstad: Placówka ta działała jako sobotnia szkoła, gdzie dzieci miały możliwość nauki języka polskiego i poznawania polskiej kultury.
 8. Polska Szkoła w Molde: To jedna z placówek, które starały się przekazać język i tradycje polskie dzieciom mieszkającym w okolicach Molde.
 9. Polska Szkoła Sobotnia w Sandnes: W Sandnes istniała także sobotnia szkoła oferująca naukę języka polskiego i związanych z Polską treści.
 10. Polska Szkoła w Ålesund: Ta placówka dawała możliwość nauki języka polskiego i kształcenia w zakresie kultury polskiej dla dzieci w Ålesund.
 11. Polska Szkoła Sobotnia w Tønsberg: W Tønsberg również działała szkoła sobotnia, której celem było zachowanie języka i kultury polskiej.

Należy pamiętać, że lista ta niekoniecznie jest kompletna, a informacje mogą ulec zmianie w związku z ewentualnym powstawaniem nowych placówek edukacyjnych lub zmianami w istniejących szkołach. Dla dokładnych i aktualnych informacji zalecamy kontaktowanie się z oficjalnymi źródłami, takimi jak ambasada Polski w Norwegii czy organizacje polonijne.

lista polskich szkół w Norwegii
lista polskich szkół w Norwegii

Instytucje, które dbają o edukację w Norwegii

W Norwegii istnieje wiele instytucji, które dbają o edukację na różnych poziomach. Oto kilka z nich:

 1. Utdanningsdirektoratet (Dyrektorat Edukacji) – To norweska agencja rządowa odpowiedzialna za rozwijanie i nadzorowanie systemu edukacyjnego na różnych poziomach, od przedszkola do szkoły średniej. Zarządza programami nauczania, egzaminami oraz opracowuje wytyczne dotyczące jakości edukacji.
 2. Universiteter (Uniwersytety) – Norwegia ma wiele renomowanych uniwersytetów, takich jak Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet w Bergen czy Uniwersytet w Trondheim. Są one odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe, badania naukowe oraz rozwijanie wiedzy na różnych dziedzinach.
 3. Høyskoler (Szkoły Wyższe) – Poza uniwersytetami istnieje wiele szkół wyższych, które oferują różnorodne programy nauczania, często skoncentrowane na praktycznych umiejętnościach i zawodowych przygotowaniach.
 4. Fylkeskommuner (Dyrekcje Okręgowe) – W Norwegii edukacja w szkołach średnich (videregående skole) jest zarządzana na poziomie okręgu (fylke). Dyrekcje okręgowe nadzorują szkoły średnie i wspierają ich rozwój.
 5. Kommuner (Gminy) – Gminy są odpowiedzialne za edukację przedszkolną, podstawową i często również za szkoły średnie na swoim terenie. Odpowiadają za organizację zajęć, zatrudnianie nauczycieli i utrzymanie placówek edukacyjnych.
 6. Forskningsinstitusjoner (Instytuty Badawcze) – W Norwegii istnieje wiele instytutów badawczych, które koncentrują się na rozwijaniu wiedzy w różnych dziedzinach, od nauk przyrodniczych po nauki społeczne.
 7. Voksenopplæringssentre (Centra Edukacji Dorosłych) – Te instytucje oferują kursy i szkolenia dla dorosłych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub rozwijać swoje umiejętności zawodowe.
 8. Nasjonale prøver (Narodowe Egzaminy) – To narodowe egzaminy sprawdzające, które przeprowadzane są w szkołach w celu oceny osiągnięć uczniów i jakości nauczania.

Te instytucje wspólnie tworzą rozbudowany system edukacyjny w Norwegii, który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości nauki na różnych poziomach oraz rozwijanie kompetencji i umiejętności uczniów i studentów.

Podobne artykuły