Strona główna » Pobyt w Norwegii

Pobyt w Norwegii

dodane przez: redakcja
Pobyt w Norwegii może być bardzo przyjemny w tym przepięknym kraju

Pobyt w Norwegii może być bardzo przyjemny w tym przepięknym kraju

Polacy w Norwegii a pobyt w Norwegii. Nasi rodacy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej i w strefie Schengen. Od 2015 roku na terenie kraju obowiązują:

– tymczasowe kontrole graniczne na trasach promowych między Norwegią a Danią i Niemcami, 

– kontrole terytorialne na obszarach przygranicznych ze Szwecją. Ma to na celu uniemożliwienie wjazdu osób bez niezbędnych dokumentów podróży.

Wjazd do Norwegii następuje bez wizy, na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wyjazdem powinieneś się upewnić, że dokument nie jest zniszczony i pozwala zweryfikować Twoją tożsamość. Dowód osobisty w Norwegii nie jest wydawany jej obywatelom. Używając tylko polskiego dowodu tożsamości, możesz mieć problemy z załatwieniem różnego rodzaju spraw bankowych lub notarialnych. 

Turystyka w Norwegii

Brak  środków finansowych niezbędnych na czas pobytu w Norwegii nie może być powodem odmowy wjazdu lub deportacji z Norwegii. Turyści mogą przebywać na terenie kraju nawet na 3 miesiące. Pobyt dłuższy niż dozwolony dla obywateli Unii Europejskiej wymaga zezwolenia na pobyt. Jeżeli obywatel UE poszukuje pracy i jest zarejestrowany w Norweskiej Urzędzie Pracy, jego pobyt jest przedłużony przedłużony do 6 miesięcy. 

Nie wymaga się meldunku, jeśli turysta przebywa w kraju krócej niż 3 miesiące. Jeśli chcesz zostać w Norwegii dłużej, na przykład w celu znalezienia pracy lub ubiegać się o pobyt stały, skontaktuj się z Norweskim Urzędem ds. Cudzoziemców.

Norweska prowincja Svalbard nie należy do strefy Schengen. Posiada inne przepisy dotyczące wjazdu i pobytu w Norwegii, co oznacza m.in. obowiązek sprawdzania dokumentów podróży. Obywatele polscy nie potrzebują wizy. Więcej informacji o wymaganych dokumentach podróży znajdziesz na stronie Gubernatora Svalbardu (Sysselmannen på Svalvard): sysselmesteren.no/nb/innreise-og-opphold

Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl
Fot: Alexander Popov | unsplash.com/@5tep5

Podobne artykuły