Strona główna » Zasiłki w Norwegii

Zasiłki w Norwegii

dodane przez: Monika K
zasiłki w Norwegii

Zasiłki w Norwegii – chorobowy, rodzicielski, mieszkaniowy, dla bezrobotnych i inne

W Norwegii istnieje wiele rodzajów zasiłków i świadczeń socjalnych, które mają na celu wspierać obywateli w różnych sytuacjach życiowych. Poniżej przedstawiam kilka z tych zasiłków:

 1. Zasiłek chorobowy (Sykepenger): Pracownicy, którzy zachorują i nie są w stanie pracować, mogą otrzymać zasiłek chorobowy, który wynosi zazwyczaj około 70-100% ich normalnego wynagrodzenia.
 2. Zasiłek rodzicielski (Foreldrepenger): Przysługuje rodzicom po urodzeniu dziecka. Jest to rodzaj płatności, której rodzice mogą otrzymywać przez pewien okres, aby umożliwić opiekę nad noworodkiem.
 3. Zasiłek opiekuńczy (Omsorgspenger): Pracownicy mający obowiązek opieki nad chorymi lub potrzebującymi członkami rodziny mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy.
 4. Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeidsledighetstrygd): Osoby, które straciły pracę, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, który ma na celu zapewnienie im środków do życia w trakcie poszukiwania nowej pracy.
 5. Zasiłek mieszkaniowy (Boligstøtte): Jest to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach, które mają trudności z opłaceniem kosztów wynajmu mieszkania.
 6. Zasiłek na dziecko (Barnetrygd): Jest to świadczenie wypłacane rodzicom na utrzymanie dzieci. Kwota świadczenia zależy od liczby dzieci i innych czynników.
 7. Zasiłek na naukę (Stipend): Studenci mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia i zasiłki na naukę, które mają na celu wsparcie finansowe w czasie studiów.
 8. Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Uføretrygd): Osoby niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności mogą ubiegać się o zasiłek dla osób niepełnosprawnych.
 9. Zasiłek dla emerytów (Alderspensjon): Osoby osiągające wiek emerytalny mają prawo do zasiłku emerytalnego, który jest finansowanym przez państwo świadczeniem.
 10. Zasiłek dla uchodźców (Introduksjonsstønad): Osoby ubiegające się o azyl w Norwegii i spełniające pewne kryteria mogą otrzymać zasiłek na pierwsze miesiące pobytu w kraju.

Warto zauważyć, że zasady i wysokość zasiłków mogą się zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej w Norwegii. Osoby zainteresowane konkretnymi zasiłkami powinny skontaktować się z lokalnym urzędem lub instytucją zajmującą się świadczeniami socjalnymi w Norwegii, aby uzyskać najświeższe i dokładne informacje.

zasiłki w Norwegii
zasiłki w Norwegii

Instytucje dbające o zasiłki w Norwegii

W Norwegii istnieje kilka instytucji i agencji odpowiedzialnych za zarządzanie i udzielanie zasiłków oraz świadczeń socjalnych. Oto kilka z nich:

 1. Nav (Arbeids- og velferdsdirektoratet): Jest to agencja rządowa odpowiedzialna za świadczenia socjalne, wsparcie dla bezrobotnych, opiekę zdrowotną i wiele innych aspektów związanych z pracą i opieką społeczną.
 2. Trygdeetaten (The Norwegian Labour and Welfare Administration): Jest to część agencji Nav odpowiedzialna za administrację zasiłków, takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek rodzicielski, zasiłek dla bezrobotnych i inne.
 3. Utdanningsdirektoratet (The Norwegian Directorate for Education and Training): Zarządza systemem edukacyjnym i może udzielać informacji na temat dostępnych stypendiów i wsparcia finansowego dla studentów.
 4. Statens lånekasse for utdanning (The Norwegian State Educational Loan Fund): Oferuje kredyty studenckie oraz stypendia dla studentów, aby wspierać ich naukę i życie podczas studiów.
 5. Husbanken (The Norwegian State Housing Bank): Zarządza programami mieszkaniowymi i zasiłkami mieszkaniowymi dla osób o niskich dochodach.
 6. Skatteetaten (The Norwegian Tax Administration): Pomaga w weryfikacji dochodów i statusu finansowego obywateli, co może mieć wpływ na uprawnienia do różnych zasiłków i świadczeń.
 7. Barne-, ungdoms- og familieetaten (The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs): Odpowiada za zasiłki rodzinne, opiekuńcze i inne świadczenia dla dzieci i rodzin.
 8. Arbeids- og velferdsetaten (The Norwegian Labour and Welfare Service): Oferuje pomoc i wsparcie dla osób poszukujących pracy oraz zarządza programami związanymi z aktywizacją zawodową.
 9. Utlendingsdirektoratet (The Norwegian Directorate of Immigration): Odpowiada za zasiłki dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Te instytucje współpracują ze sobą, aby zapewnić obywatelom Norwegii dostęp do odpowiednich zasiłków i świadczeń w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane konkretnymi zasiłkami i świadczeniami powinny skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią instytucją lub agencją, aby uzyskać dokładne informacje i wsparcie.

Podobne artykuły