Strona główna » Norweski fundusz naftowy

Norweski fundusz naftowy

dodane przez: Marta L
Norweski-fundusz-naftowy

Norweski „fundusz naftowy” największy na świecie

Czy wiesz, że ropa naftowa i gaz ziemny wydobywane przez nas na Norweskim Szelfie Kontynentalnym nie trafiają na ląd? Każdego dnia eksportujemy nasze węglowodory, a zyski z ich sprzedaży inwestujemy poza granicami Norwegii.

Norweski Rządowy Fundusz Emerytalno – Globalny, nazywany również potocznie „funduszem naftowym” lub „funduszem emerytalnym”, jest pod wieloma względami wyjątkowy. Jest on największym międzynarodowym inwestorem. Posiada obecnie 1,3% akcji wszystkich spółek notowanych na świecie. Jego rynkowa wartość już wkrótce przekroczy wartość 3 bilionów złotych (dla porównania według danych GUS, PKB Polski w 2013 r. wyniosło 1,635 biliona złotych w cenach bieżących).

Fundusz wyróżnia się również wysokimi standardami transparentności w swej działalności.

Aktywny akcjonariusz
Fundusz inwestuje w akcje ponad 8000 spółek obecnych w 82 państwach na całym świecie.
Zarządzający norweskim Funduszem starają się pełnić rolę aktywnego akcjonariusza. Wyznają bowiem zasadę, że uczestnictwo w walnych zgromadzeniach spółek to nie tylko ich prawo, ale również obowiązek. W związku z tym niekiedy przygotowują dla spółek, w które inwestują, rekomendacje dotyczące ich dalszego rozwoju. Odbywa się to jednak zawsze z poszanowaniem standardów wyznaczanych w tym aspekcie przez OECD i ONZ.

Długookresowe zarządzanie
Strategia inwestycyjna Funduszu zakłada utrzymywanie kosztów jego działalności na najniższym możliwym poziomie oraz aktywne zarządzanie ryzykiem. W związku z tym Fundusz dywersyfikuje swój portfel aktywów ze względu na ich rodzaj. Zgodnie z obowiązującym statutem 60% aktywów inwestowanych jest w akcje, 35% w obligacje, a pozostałe 5% na rynku nieruchomości.

Dywersyfikacja geograficzna pozwala stabilizować zyski. W portfelu Funduszu dominują rynki rozwinięte – 45% inwestycji przypada na rynek europejski, a 35% inwestycji realizowanych jest w Ameryce Północnej. W Azji, Australii i Oceanii inwestowanych jest 16,5% środków, natomiast 3,5% trafia na pozostałe kontynenty.

Długookresowa perspektywa inwestycyjna sprawia, że Fundusz nie podejmuje bardzo ryzykownych inwestycji w nadziei na osiąganie pokaźnych zysków tu i teraz. Nie oznacza to,
że Fundusz nie może pochwalić się zadowalającymi wynikami. Na koniec 2013 r. wartość rynkowa Funduszu wyniosła 5,038 bilionów koron norweskich w porównaniu do 3,816 bilionów koron rok wcześniej.

„Choroba holenderska”
Historia zna przypadki państw, dla których bogactwo zasobów naturalnych okazywało się przekleństwem. Norwegia udowodniła, że tak być nie musi. Podstawą sprawnego funkcjonowania norweskiej gospodarki jest inwestowanie ogromnych dochodów ze sprzedaży węglowodorów wyłącznie poza granicami kraju. Są ku temu przynajmniej dwa powody.

Norweski-fundusz-naftowy
Po pierwsze, Norwegia odrobiła lekcję w oparciu o doświadczenia Holendrów. Holenderska gospodarka w latach 60. XX w. „zachorowała” po odkryciu zasobnych złóż gazu ziemnego w tym kraju.

Po drugie, rząd Norwegii, świadomy ograniczonych zasobów węglowodorów uznał, że środki napływające z tytułu ich sprzedaży powinny być odkładane dla przyszłych pokoleń. W myśl zasady rozwoju zrównoważonego, nasze społeczeństwo zaspokaja swoje dzisiejsze potrzeby, jednocześnie nie umniejszając szans kolejnych pokoleń na zaspokajanie ich potrzeb.

Narzędziem, które pomaga rządowi Norwegii w wypełnianiu tego postanowienia jest tzw. „reguła budżetowa” (uchwalona ponad partyjnymi podziałami), wedle której ma on prawo wydać kwotę odpowiadającą oczekiwanemu, realnemu zwrotowi z Funduszu, szacowanemu na 4% rocznie. Sprzyja to kontrolowanemu i ograniczonemu napływowi środków finansowych do norweskiej gospodarki.

Fundusz nad Wisłą
Fundusz inwestuje w 82 państwach na całym świecie. A czy jest obecny w Polsce? Na koniec 2013 r. rynkowa wartość inwestycji Funduszu w Polsce wyniosła ok. 12,3 mld zł. Fundusz jest akcjonariuszem w 83 polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2010 r. zwiększa poziom inwestycji w Polsce.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Funduszu zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Norweskiego Banku Inwestycyjnego.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Norwegii w Polsce
fot: freeimages.com

Podobne artykuły