Strona główna » Teraz Polska Promocja – nagrody wręczone

Teraz Polska Promocja – nagrody wręczone

dodane przez: Marta L
Teraz-Polska-Promocja-nagrody-wreczone

Teraz Polska Promocja – nagrody wręczone: Promocja Polski okiem młodych!

8.12.2014 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Teraz Polska Promocja”. Już po raz ósmy nagrodzono najlepsze prace magisterskie, dotyczące promocji Polski.

Tegoroczna edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” zebrała 111 prac magisterskich. Ich tematyka dotyczyła głównie kwestii promocji turystycznej Polski, jej regionów, miast i produktów turystycznych, wizerunku Polski w świecie i instrumentów jego poprawy, dobrych praktyk w promocji Polski, atrakcyjności inwestycyjnej miejsc czy innowacyjności gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej. Na autorów najlepszych prac czekały nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. W tegorocznej edycji nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów.

– Promocja Polski nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony badań i analiz, świeżego i kompetentnego spojrzenia młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału. Wśród zgłaszanych prac coraz więcej jest bardzo dobrych, niekiedy wręcz zaskakujących pod względem sposobu ujęcia tematu, biegłości autorów, znajomości metodyki badań i umiejętności ich rzetelnego przeprowadzenia, a także kompetencji prowadzenia analizy i syntezy – mówi dr Jarosław Górski, z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej konkursu „Teraz Polska Promocja”.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora UW główną nagrodę I stopnia przyznała pracy pt.: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej miast Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy procesów typu offshoring, autorstwa Bartosza Mikołaja Sobczaka, absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem pracy jest wielowymiarowa ocena atrakcyjności inwestycyjnej 27 miast przyjętych do Unii Europejskiej po 2004 roku.

Gali konkursu towarzyszyła debata Liderów Przyszłości: „Czy Polska dała mi skrzydła?”. Do dyskusji zaproszono m.in. Joannę Erbel (socjolożka miasta, polityk), Kamilę Sidor (Geek Girl Carrots), Leszka Jażdżewskiego (Liberte!) oraz Dariusza Żuka (Polska Przedsiębiorcza). Zarówno konferencja jak i uroczysta gala zgromadziła przede wszystkim młodzież, której pasja i wiedza będą w przyszłości wpływać na kształt i wizerunek Polski.
***
Konkurs powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Po ośmiu latach działania, konkurs współtworzy 30 instytucji – ministerstwa, agencje rządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i media. Do tej pory do Konkursu zgłoszono 534 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski.

Organizatorzy: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, PAIiZ, POT, PARP

Partnerzy konkursu: Fundacja PZU, NASK i Deutsche Bank Polska SA

Patronat honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW.

Patroni medialni: TVP INFO, PAP Nauka w Polsce, PRoto.pl, Radio Kampus, Studia.net, LinkToPoland, StudentNews, DlaStudenta.pl

Wyniki VIII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”

I. Nagrody główne:
• nagrodę I stopnia otrzymuje praca magisterska pt.: Ocena atrakcyjności inwestycyjnej miast Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy procesów typu offshoring, autorstwa p. Bartosza Mikołaja Sobczaka,
• nagrodę III stopnia otrzymuje praca magisterska pt.: Projekt koncepcyjny pływającego centrum promocji miast nadodrzańskich z bazą w Szczecinie, autorstwa p. Barbary Urszuli Kania,
• nagrodę III stopnia otrzymuje praca magisterska pt.: Rozwiązania innowacyjne w turystyce jako czynnik promocji polskich regionów i produktów turystycznych, autorstwa p. Kaliny Justyny Pasek.

II. Nagrody specjalne:
• nagrodę Ministra Sportu i Turystyki otrzymuje: praca magisterska pt.: The marketing activities in competive advantage of Cieplice Zdrój, autorstwa Moniki Michaliny Gandeckiej,
• nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych otrzymuje praca magisterska pt.: Dyplomacja publiczna Polski w obliczu 25. rocznicy transformacji ustrojowej, 15-lecia przystąpienia do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i 10-lecia akcesji do Unii Europejskiej, autorstwa Karola Wojciecha Kułagi,
• nagrodę Ministra Gospodarki otrzymuje praca magisterska pt.: Analiza porównawcza systemów wspierania eksportu Polski i Wielkiej Brytanii, autorstwa Małgorzaty Bożeny Klimkowskiej,
• nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymuje praca magisterska pt.: Miód i produkty pszczele jako atrakcja turystyczna powiatu kluczborskiego, autorstwa Alicji Marii Gadziałowskiej,
• nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje praca magisterska pt.: Kształtowanie wizerunku instytucji kultury działającej na rynku polskim na przykładzie Instytucji Filmowej Silesia Film, autorstwa Kariny Madera,
• nagrodę Powszechnego Zakłądu Ubezpieczeń SA otrzymuje praca magisterska pt.: Rola polskich placówek dyplomatyczno-ekonomicznych w promocji polskiego eksportu, autorstwa Oskara Augustynowicza.

III. Wyróżnienia:

Wyróżnienia w konkursie otrzymują następujące prace magisterskie:
• Budowa wizerunku miejsca docelowego poprzez lokowanie produktu na podstawie filmu “U Pana Boga za piecem”, autorstwa Eweliny Szłapa,
• Współczesna turystyka a utowarowienie łowickiej kultury ludowej, autorstwa Katarzyny Małgorzaty Słoma,
• Promocja języka ojczystego i kultury na przykładzie British Council, Instytutu Goethego i Instytutu Polskiego, autorstwa Kingi Cegleckiej (wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza),
• Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w budowaniu i umacnianiu marki narodowej, autorstwa Kseni Majewskiej (wyróżnienie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego).

Podobne artykuły