Strona główna » Członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim

Członkostwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim

dodane przez: Tadeusz A
Sojusz-Polnocnoatlantycki

18 lat członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim

Kiedy podczas wizyty w Polsce w marcu 1992 roku ówczesny Sekretarz Generalny NATO Manfred Wörner oświadczył, że „drzwi do NATO są otwarte”, przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego stało się dla Polski jednym z najważniejszych celów politycznych i strategicznych.

Po siedmiu latach wytężonej pracy polskich dyplomatów, 12 marca 1999 roku w małym amerykańskim miasteczku Independence, przedstawiciele Polski, Czech i Węgier podpisali protokoły przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Osiemnaście lat później Polska jest wiarygodnym członkiem NATO, skutecznie przyczyniającym się do budowy bezpieczeństwa w regionie i na świecie.

Sojusz Północnoatlantycki jest dzisiaj dla Polski najważniejszym instrumentem bezpieczeństwa. Osiemnaście lat członkostwa w strukturach Sojuszu sprawiło, że jesteśmy integralnym elementem struktury bezpieczeństwa, której NATO stanowi kluczowy element. Poważne zagrożenia dla stabilności międzynarodowej, jaką wywołała agresja Rosji na Ukrainę, wymusiły na Sojuszu Północnoatlantyckim konsolidację zadań obronnych oraz wzmocnienie zdolności wojskowych służących kolektywnej obronie.

Ubiegłoroczny szczyt NATO w Warszawie wskazał konkretne remedium na wzrastające zagrożenia. Podczas spotkania przyjęta została Warszawska Deklaracja o Bezpieczeństwie Transatlantyckim, opisująca negatywne zmiany w środowisku międzynarodowym i wskazująca odpowiedź NATO, opartą na wzmocnionej obecności wojskowej na wschodniej flance oraz budowie stabilności zarówno we wschodnim, jak i południowym sąsiedztwie krajów Sojuszu. Zgodnie z decyzjami szczytu w Warszawie, w Polsce tworzone jest sojusznicze Wielonarodowe Dowództwo Dywizyjne, które będzie koordynować cztery sojusznicze grupy batalionowe rozmieszczone w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce. Dowództwo powstanie w Elblągu, gdzie obecnie stacjonuje 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana. Grupę batalionową w naszym kraju ustanowią żołnierze amerykańscy, wzmocnieni przez żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Rumunii.

Ponadto w Polsce będzie stacjonował ciężki brygadowy zespół bojowy, co ogłosił prezydent USA podczas Szczytu w Warszawie, potwierdzając strategiczny charakter polsko-amerykańskich relacji. Pierwsi amerykańscy żołnierze przybyli do Polski na początku tego roku, a w Redzikowie ruszyła budowa bazy stanowiącej element amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, tzw. tarczy.

Członkostwo w najpotężniejszym sojuszu wojskowym na świecie dało Polsce gwarancje bezpieczeństwa i wzmocniło znaczenie państwa na arenie międzynarodowej. Konieczność dostosowania do standardów NATO spowodowała, że polskie Siły Zbrojne osiągnęły wysoki poziom zdolności do współdziałania z innymi wojskami sojuszniczymi. Jak niedawno przypominał w Sejmie RP minister Witold Waszczykowski, Polska stawiana jest za wzór innym państwom członkowskim jako kraj, który poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa: „Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zalecanego przez NATO pułapu wydatków obronnych na poziomie 2 procent PKB, przy czym minimum 20 procent tych wydatków przeznaczane jest na modernizację”. Zaangażowanie w prowadzenie działań NATO sprawiło, że Polska stała się wiarygodnym partnerem zarówno w oczach swoich sojuszników, jak i państw trzecich.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych (msz.gov.pl) ‎
Fot: msz.gov.pl

Podobne artykuły