Strona główna » Teleopieka dla seniorów

Teleopieka dla seniorów

dodane przez: Marta L
teleopieka-dla-seniorow

Teleopieka zapewnia bezpieczeństwo sopockim seniorom

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, odbyło się spotkanie podsumowujące sopocki system teleopieki. W spotkaniu udział wzięli realizatorzy teleopieki, pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz seniorzy, którzy korzystają z tej formy wsparcia.

W Sopocie około 27 procent mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym, stąd Miasto realizuje różne działania na rzecz tej grupy wiekowej. Z jednej wspierając aktywność seniorów, jak również zapewniając opiekę osobom samotnym, niesamodzielnym, znajdującym się w trudnej sytuacji.

– Miasto oprócz podstawowych działań, m.in. wizyty pracownika socjalnego oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, posiłku czy zapewnienia w zależności od potrzeb, dziennego lub całodobowego pobytu w domu pomocy społecznej, wprowadza nowoczesne rozwiązania, które mają zapewnić osobom starszym poczucie bezpieczeństwa i podnieść komfort ich życia podkreśla Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Od ponad dwóch lat działa w Sopocie dodatkowa usługa opiekuńcza wykorzystująca nowoczesne technologie teleopieka. W ubiegłym roku, Miasto Sopot zapewniło bezpłatną teleopiekę dla 20 osób, niesamodzielnych, samotnych, starszych, najbardziej potrzebujących, które korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem sopockiego MOPS-u.

Teleo pieka to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy w formie zegarka bądź wisiorka aby w ciągu kilku sekund połączyć się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc. – Przeszkolony Teleopiekun otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest stan jego zdrowia, jakie leki przyjmuje i jakie mogą być w związku z tym zagrożenia. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi), które tworzą tzw. komitety sąsiedzkie. Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamia albo osoby najbliższe albo odpowiednie służby ratunkowe mówi Marek Wojda Prezes Fundacji Niezależni, która realizuje w Sopocie teleopiekę.

– Komitety sąsiedzkie są bardzo ważnym elementem tego systemu teleopieki, wyróżniającym go od innych systemów przywoławczych – dodaje Tamara Rekowska koordynator projektu z Fundacji Niezależni. To grupy alarmowe, które mogą szybko i skutecznie zareagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Gdy teleopiekun otrzymuje zgłoszenie od seniora, prosi osobę z komitetu sąsiedzkiego o sprawdzenie co się stało, czasem wystarczy podnieść osobę, która się przewróciła i nie może samodzielnie się podnieść. Jeśli potrzebna jest interwencja służb ratunkowych, osoba z komitetu sąsiedzkiego dysponuje kluczem, aby umożliwić wejście do mieszkania. Wprowadziliśmy dodatkowe ale bardzo ważne działania, które budują zaufanie: telefoniczny dyżur psychologa, który wspiera zarówno seniora jak i jego bliskich; wysyłamy kartki urodzinowe i świąteczne, przypominamy o lekach. Dużo rozmawiamy z naszymi seniorami.

– Osoby starsze, szczególnie te samotne, niesamodzielne, potrzebują uwagi, zainteresowania, wysłuchania podkreśla Anna Jarosz, dyrektor sopockiego MOPS-u. Dlatego sopocki system teleopieki to nie tylko urządzenie, które zapewnia szybkie wezwanie pomocy ale również możliwość rozmowy telefonicznej z psychologiem i wsparcie emocjonalne. Sama świadomość, że w każdej chwili osoba korzystająca z teleopieki, może liczyć na pomoc i po drugiej stronie nadajnika jest ktoś kto ją wysłucha zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Nasze wspólne działania przynoszą efekty, dlatego Miasto Sopot będzie nadal kontynuowało i rozwijało tę formę wsparcia i zabezpieczyło w budżecie na rok 2015, dofinansowanie dla 22 osób.

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły