Strona główna » Polsko Norweska wymiana handlowa – kwiecień 2016

Polsko Norweska wymiana handlowa – kwiecień 2016

dodane przez: Beata B
Polsko-Norweska-wymiana-handlowa

Polsko-norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-kwiecień 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane nt. wymiany handlowej między Polską a Norwegią w okresie styczeń-kwiecień 2016 r.

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. wzrósł o 4,2% i wyniósł 60,171 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 1,3% do poziomu 57,061 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 3,110 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w analizowanym okresie wzrosła w skali roku o 1,1%, osiągając poziom 1,288 mld EUR. Polski eksport do Norwegii wzrósł w analizowanym okresie o 9,0% do 0,790 mld EUR, podczas gdy import spadł o 7,6% do 0,558mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią poprawił się i wyniósł 0,232 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:
– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 40,6%) – kod CN XVII – wzrost wartości eksportu o 34,0% r/r,
– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 13,2%) – kod CN XV – spadek o 16,5% r/r,
– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 12,1%) – kod CN XVI – spadek o 15,1% r/r.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:
– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 49,2%) – kod CN I wzrost wartości importu o 30,9% r/r,
– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 26,3%) – kod CN XV – wzrost o 1,7% r/r.
– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 6,8%) – kod CN XVII – spadek o 36,9% r/r.

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły