Strona główna » Wiza w Norwegii

Wiza w Norwegii

dodane przez: Beata B
Wiza w Norwegii

Wiza w Norwegii: potrzebna Ci jest wiza lub zezwolenie na pobyt?

Obywatele niektórych krajów muszą posiadać wizę, aby móc odwiedzić Norwegię na okres do 90 dni. Każdy kto przebywa w Norwegii dłużej niż 90 dni, obowiązany jest posiadać zezwolenie na pobyt. W wielu przypadkach osoby, które mają podjąć pracę w Norwegii, również obowiązane są posiadać zezwolenie na pobyt. Nawet jeśli pobyt ma być krótszy niż 90 dni.

Za wnioski o wydanie wizy lub zezwolenia na pobyt odpowiedzialny jest Urząd do spraw Cudzoziemców (UDI). Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych UDI [http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/].

Wymagania dotyczące dokumentacji związanej z wnioskiem mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego też ważne jest skontaktowanie się w tych sprawach z placówką zagraniczną Norwegii, która będzie rozpatrywać wniosek, aby się upewnić czy stawiane są dodatkowe wymagania do tych podanych przez UDI.

Placówki zagraniczne w Norwegii

Jeśli wniosek składany jest w norweskiej placówce zagranicznej, ważne jest aby dokonać rejestracji wniosku na Portalu rejestracyjnym UDI (selfservice.udi.no). Na portalu dokonuje się również opłat związanych ze złożeniem wniosku oraz ustala termin złożenia wymaganej dodatkowej dokumentacji.

Wymaganą dokumentację dostarcza się osobiście w ustalonym czasie. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, konieczne będzie ustalenie nowego terminu dostarczenia pełnej dokumentacji. Niepełna dokumentacja nie zostanie przyjęta. Placówka zagraniczna Norwegii poinformuje Cię o rozpatrzeniu Twojego wniosku.

Osoby objęte obowiązkiem wizowym, które zamierzają wjechać na terytorium państw strefy Schengen (w tym Norwegii), mają obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź informacje na temat akredytowanych agencji ubezpieczeniowych na stronach internetowych odpowiedniej placówki. Wiza nie zostanie wydana osobom nie posiadającym wymaganego ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem przypadków zwolnienia od obowiązku ubezpieczeniowego. Zaleca się ponadto, aby wszystkie osoby odwiedzające Norwegię posiadały ważne ubezpieczenie zdrowotne i podróżne.

Pamiętaj, że nawet jeśli została Ci wydana wiza, kontrola graniczna może nie udzielić Ci zezwolenia na wjazd do Norwegii, jeśli w chwili wjazdu nie spełniasz wymagań  niezbędnych do uzyskania wizy. Może tak się stać na przykład jeśli podczas kontroli granicznej nie posiadasz wystarczających środków pieniężnych wymaganych na okres całego pobytu w Norwegii.

Źródło: Ambasada Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły