Strona główna » Zmieniasz adres w Norwegii? Zobacz, co powinieneś zrobić

Zmieniasz adres w Norwegii? Zobacz, co powinieneś zrobić

dodane przez: Tadeusz A
Zmieniasz adres w Norwegii

Potwierdzenie aktualnego adresu zamieszkania jest bardzo istotną kwestią w Norwegii. Na dane zarejestrowane w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności – Folkeregister wysyłane są bowiem dokumenty z praktycznie wszystkich norweskich urządów. Z tego względu każdorazowa zmiana adresu wymaga zgłoszenia tego faktu, celem umożliwienia prawidłowej wysyłki korespondencji. Dotyczy to tak ważnych dokumentów, jak np. wstępne rozliczenie podatkowe Skattemelding, roczny wynik rozliczenia podatkowego Skatteoppgjør, roczny zwrot z podatku w formie czeku czy listy z Helfo i NAV.

Aktualizacja miejsca zamieszkania w Norwegii

Z urzędem należy skontaktować się przy każdej zmianie adresu zamieszkania na terenie Norwegii w obrębie gminy lub między gminami, a także w przypadku zmiany jedynie adresu do korespondencji. Obowiązek aktualizacji danych występuje również w przypadku opuszczenia granic państwa na okres dłuższy, niż 6 miesięcy. Do dokonania zmian niezbędne jest podanie informacji o starym i nowym adresie zamieszkania, a także dostarczenie kopii dokumentu tożsamości. Wszystko musi być zgłaszane do Urzędu ds. Ewidencji Ludności. Wprowadzenia zmian wymaga każde wymodelowanie z Norwegii, np. przy powrocie z Polski. Modyfikacja adresu w Rejestrze Ludności Folkeregisteret lub Urzędzie Podatkowym Skatteetaten sprawi, że wszystkie pozostałe instytucje automatycznie uzyskają informację o aktualizacji.

W Norwegii nie są nakładane kary za niedopełnienie formalności dotyczących zmiany adresu zamieszkania, adresu do korespondencji czy przemeldowania. Utrudnienia wynikające z tych zaniedbań są jednak bardzo uciążliwe, ponieważ mogą uniemożliwić np. przyznanie zasiłku. Obowiązkowe będzie natomiast potwierdzenie pobytu w Departamencie ds. Cudzoziemców. Przeprowadzona w UDI rejestracja pozwala na legalne przebywanie w Norwegii przez okres powyżej 3 miesięcy. Co ma szczególne znaczenie np. w przypadku podjęcia pracy.

Aktualizacja miejsca zamieszkania w Norwegii
Zmieniasz adres w Norwegii

Zasady zmiany adresu w Norwegii

Osoby przeprowadzające się do Norwegii z innego kraju muszą osobiście zgłosić fakt zmiany miejsca zamieszkania. Dostarczając odpowiedni dokument w wersji papierowej do urzędu podatkowego. W przypadku wymeldowania się, niezbędne informacje powinny być przekazane najwcześniej 14 dni przed zaplanowanym wyjazdem. Jeżeli meldunek w Norwegii zmienia się jedynie w granicach państwa, zgłoszenie można wykonać przez internet w ciągu 8 dni. Poszczególne procedury przeznaczone są wyłącznie dla osób dysponujących stałym numerem personalnym. W przypadku posiadania jedynie tymczasowego numeru personalnego, zaktualizować można tylko dane do korespondencji. Zmiana adresu i meldunek w Norwegii Skatteetaten to kwestie, przy których warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Wsparcie przy wszystkich formalnościach oferuje Polish Connection, czyli zespół doświadczonych konsultantów.

Zmiana meldunku w Norwegii

Osoby posiadające stały numer personalny mogą zmieniać adres w Norwegii drogą tradycyjną lub elektroniczną, natomiast pozostałe muszą składać wyłącznie podania pisemne oraz wysyłać je pocztą. Dotyczy to również osób zmieniających jedynie adres korespondencyjny, bez jednoczesnej zmiany miejsca zamieszkania. Aby dopełnić formalności przez internet, należy zalogować się na stronie Skatteetaten za pomocą tokena bankowego lub kodów MinID oraz wypełnić wniosek. Zmiana wprowadzana jest do systemu w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli natomiast aktualizacja adresu czy wymeldowanie z Norwegii odbywa się za pośrednictwem tradycyjnej poczty, do wniosku trzeba dołączyć kopię dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych osobowych. W przypadku zmiany adresu niepełnoletniego dziecka, wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców. Dokumenty dostarczone tradycyjną pocztą pozwalają na dopełnienie formalności w ciągu 2 tygodni.

Fot: polishconnection.no

Podobne artykuły