Strona główna » Eksport towarów do Polski

Eksport towarów do Polski

dodane przez: Marta L
Eksport-towarow-do-Polski

Eksport towarów do Polski – nowelizacja ustawy

 

Dzięki ostatniej nowelizacji polskiej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia i Lichtenstein) wprowadzający na terytorium Polski towary do obrotu nie będą już zobowiązani do umieszczania na jego opakowaniu adresu dystrybutora z siedzibą w Polsce. Nowe przepisy weszły w życie 7 stycznia br.

Nowelizacja miała na celu redukcję kosztów wynikających z konieczności zmiany oznakowania towaru czy jego opakowania w związku z wprowadzaniem towaru na polski rynek. Teraz przedsiębiorcy z EOG będą mogli oznaczać produkty adresem z państwa swojej siedziby. Nowelizacja ustawy zniosła także obowiązek zamieszczania pisemnej informacji identyfikującej produkt w przypadku, gdy jego przeznaczenie jest oczywiste.

Nowelizacja stanowi zapewne skutek dającego się odnotować trendu w polskim ustawodawstwie. Dotyczy on nabierającej coraz większego znaczenia formuły “Unia Europejska plus zero”. Ma ona na celu weryfikację obciążeń przedsiębiorców z uwzględnieniem obowiązków wynikających wyłącznie z prawa unijnego. Faktycznie, aktualne prawo unijne nie przewiduje obowiązku stanowiącego przedmiot uchylonego przepisu. Ponadto likwidowany obowiązek mógł być oceniany z punktu widzenia zgodności z prawem unijnym jako tzw. środek o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych, czyli nielegalny.

Niestety korzystniejsze regulacje nie obejmą wszystkich produktów, nie dotyczą one m.in. żywności, wyrobów medycznych i zabawek. Ponadto zauważyć trzeba, iż do sprzedaży z udziałem konsumentów w Polsce zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, które określają sposób oznakowania towarów w sprzedaży detalicznej i obowiązki sprzedawcy w zakresie informowania konsumentów. Zgodnie z tymi regulacjami sprzedawca jest zobowiązany wskazać m.in. producenta lub importera danego produktu.

Pomimo tych ograniczeń nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom, jak szacuje polskie Ministerstwo Gospodarki, na oszczędności na poziomie 70 mln zł rocznie.

dr Tomasz Machelski, Vistula Enterprise Limited
www.vistulaenterprise.com, info@vistulaenterprise.com

Podobne artykuły