Strona główna » Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

dodane przez: Tomasz G
Konkurs-o-Nagrode-im-Witolda-Lipskiego

Znamy już laureata jubileuszowej X edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

 

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w dziedzinie informatyki została przyznana już po raz dziesiąty. Tegorocznym laureatem został dr Jakub Radoszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w algorytmice i kombinatoryce tekstów.

Podczas uroczystego wręczenia Nagrody, 9 października w Warszawie, laureat przedstawił referat dotyczący swoich dotychczasowych osiągnięć. W swojej pracy naukowej dr Radoszewski koncentruje się na zagadnieniach algorytmiki i kombinatoryki tekstów z uwzględnieniem nieklasycznych modeli tekstów.

„Komisja konkursowa miała w tym roku wyjątkowo trudne zadanie. Widać, że mamy w kraju wielu młodych, utalentowanych naukowców” – powiedział prof. Paweł Urzyczyn, przewodniczący Rady Nagrody. „Ostatecznie wyróżniliśmy dra Radoszewskiego w uznaniu jego znaczących wyników w dziedzinie algorytmów tekstowych. W informatyce mamy wciąż do czynienia z przetwarzaniem ciągów znaków. Mogą być to teksty języka naturalnego, sekwencje DNA lub najróżniejsze inne dane, często znacznych rozmiarów. Rosnący obszar zastosowań wymaga efektywnych metod analizy takich ciągów – wyszukiwania wzorców, powtórzeń, itp. Prace naszego laureata, opublikowane w znaczących czasopismach naukowych i przedstawiane na prestiżowych konferencjach, zawierają m.in. nowatorskie rozwiązania poprawiające złożoność algorytmów rozwiązujących właśnie takie zadania” – wyjaśnił prof. Urzyczyn.

Nagroda im. Witolda Lipskiego co roku przyznawana jest młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Tegoroczny laureat, 30-letni dr Jakub Radoszewski, jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jest związany od czasu studiów. W 2008 roku obronił pracę magisterską a w 2012 uzyskał stopień doktora. Jakub Radoszewski był wyróżniany już w 2006 i 2007 roku, kiedy to zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium TP SA „Polskie Talenty”. Otrzymał także stypendium w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet” oraz stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od czasu studiów doktoranckich utrzymuje współpracę z King’s College London.

Nagroda im. W. Lipskiego motywuje do wytężonej pracy

Dr Radoszewski dołączył do grona piętnastu wybitnych młodych naukowców, wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Wielu laureatów podkreśla, że otrzymanie nagrody było dla nich ważnym wydarzeniem, utwierdzającym w przekonaniu, że warto poświęcić się pracy naukowej. Łukasz Kowalik, który wygrał konkurs w 2007 tak wspomina zwycięstwo: „Znalezienie się w znakomitym towarzystwie wcześniejszych i późniejszych laureatów Nagrody im. Lipskiego bardzo mnie mobilizowało, i dalej mobilizuje, aby ciągle podwyższać jakość swojej pracy naukowej. Nagroda Lipskiego, pomimo iż stosunkowo młoda, ma już dobrze ugruntowaną pozycję w środowisku polskiej informatyki teoretycznej” Podobnego zdania są inni laureaci Nagrody.

Duże znaczenie nagrody podkreśla także Marcin Pilipczuk zauważając, że dla niego i Marka Cygana (laureatów z roku 2012) wyróżnienie przyczyniło się do większej rozpoznawalności w środowisku. Naukowiec pogłębia swoją wiedzę na zagranicznych stażach podoktorskich, najpierw w Bergen (Norwegia), a od niedawna w Warwick (Wielka Brytania). Łukaszowi Kowalikowi nagroda pomogła w rozwinięciu kariery naukowej i zawodowej. Był kierownikiem dwóch grantów MNiSW. W 2012 roku pod jego opieką swoje prace doktorskie obronili wspomniani już laureaci Nagrody Pilipczuk i Cygan.

Nagrodę docenia także Marek Klonowski, laureat konkursu z 2008 r.: „Uważam, że Nagroda im. Witolda Lipskiego znacząco przyczyniła się do widocznego w ostatnich 10 latach rozwoju informatyki w Polsce. Nie myślę akurat o sobie, ale wśród laureatów Nagrody jest przynajmniej kilku wybitnych naukowców o światowej renomie, których osiągnięcia są coraz bardziej widoczne”. Filip Murlak (laureat z 2009 r.) tak mówi o konsekwencjach przyznania mu nagrody: „Uzyskanie Nagrody Lipskiego pomogło mi na pewno w zdobyciu finansowania dla projektu, ale również w zbudowaniu realizującego go zespołu. Przy czym to drugie jest oczywiście dużo ważniejsze, bo pieniądze się skończą, ale zespół zostanie”.

O Nagrodzie im. Witolda Lipskiego

Wyróżnienie przyznawane jest od 2005 roku. Sam konkurs powstał z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą przy wsparciu Fundacji Rozwoju Informatyki, Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzięki środkom finansowym pochodzącym od sponsorów instytucjonalnych – firmy informatycznej Sage i Polskiego Towarzystwa Informatycznego – oraz od indywidualnych darczyńców – Rada Nagrody corocznie przyznaje młodym naukowcom nagrodę pieniężną za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Mogą ubiegać się o nią osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

 

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage – wiodący twórca i dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspierających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły CHIP, Computerworld i Świat Nauki.

***

Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967 jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat. Wiele jego prac jest do dziś cytowanych.

Nagrodę jego imienia ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą. Od 2006 roku sponsorem głównym Nagrody jest spółka Sage.
ORGANIZATORZY:

Fundacja Rozwoju Informatyki – organizacja non-profit, powołana w celu promowania technologii informacyjnych i ich społecznego wykorzystania. http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/FRI.pdf

Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących – polski oddział Association for Computing Machinery, zrzeszającej 83 000 członków. http://www.acm.org

SPONSORZY:

Sage sp. z o.o. – wiodący producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce. Jest częścią Sage Group Plc., posiadającej na całym świecie miliony klientów. http://www.sage.com.pl

Polskie Towarzystwo Informatyczne – do jego celów należy popieranie działalności naukowej w dziedzinie informatyki, popularyzacja informatyki i jej zastosowań. PTI jest również sponsorem instytucjonalnym Nagrody. http://www.pti.org.pl
PATRONI MEDIALNI:

CHIP – miesięcznik i serwis internetowy dla entuzjastów najnowszych technologii; doskonałe dziennikarstwo połączone z niezależnymi artykułami. http://www.chip.pl

Computerworld – tygodnik menedżerów i informatyków, od ponad 20 lat na polskim rynku. Na bieżąco analizuje kondycję branży informatycznej. http://www.computerworld.pl

Świat Nauki – polska edycja miesięcznika „Scientific American”. Autorzy to niekwestionowane autorytety, często laureaci Nagrody Nobla. http://www.swiatnauki.pl

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony : infowire.pl

fot: freeimages.com

Podobne artykuły