Strona główna » Zaświadczenie o niekaralności w Norwegii

Zaświadczenie o niekaralności w Norwegii

dodane przez: Marta L
Zaswiadczenie-o-niekaralnosci-w-Norwegii

Zaświadczenie o niekaralności

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 50 poz. 580) każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:

a.) osobiście lub przez pełnomocnika – w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych

b.) za pośrednictwem Wydziału Konsularnego – osoby zamieszkałe za granicą.

Celem wydobycia zaświadczenia o niekaralności należy stawić się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo.

Osoby, które nie mogą osobiście zjawić się w Wydziale Konsularnym winny przesłać na adres Wydziału Konsularnego uzupełniony formularz, kserokopię paszportu lub dowodu osobistego oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Druk należy wypełnić drukowanymi literami. W pozycji „miejsce zamieszkania” należy wpisać adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Opłata za opracowanie i przekazanie dokumentów do kraju wynosi 547 NOK.

Opłaty można wnosić gotówką w kasie urzędu lub przelewem bankowym, na którym widnieje imię oraz nazwisko wnioskodawcy (celem identyfikacji sprawy).

 

Zaświadczenie o niekaralności w Norwegii – formularz

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły