Strona główna » Apostille – poświadczanie dokumentów w Norwegii

Apostille – poświadczanie dokumentów w Norwegii

dodane przez: Marta L
Apostille-poswiadczanie-dokumentow-w-Norwegii

Apostille – poświadczanie dokumentów w Norwegii (legalizacja)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo uprzejmie informuje, że od dnia 14 sierpnia 2005 roku w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze, dnia 5 października 1961 roku.

Stronami Konwencji jest 86 państw, w tym Królestwo Norwegii.

Konwencja nakłada na jej sygnatariuszy wymóg zniesienia legalizacji dokumentów urzędowych sporządzonych na terytorium jednego z Państw-Stron, a przedkładanych na terytorium innego. Za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Konwencja nie obejmuje swoim zasięgiem m.in. dokumentów administracyjnych, dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych – przykładowo należy tu wymienić licencje eksportowo-importowe lub Oświadczenia Końcowego Użytkownika.

W miejsce dotychczasowej legalizacji Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane „Apostille”, które jest dołączane do dokumentu. Klauzula Apostille poświadcza autentyczność podpisu na dokumencie, charakter, w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. Klauzula ta umieszczona na dokumencie nie poświadcza faktu, że sygnatariusz dokumentu był uprawniony do jego podpisania i nie odonosi się do treści dokumentu.

Istotą dokumentu opatrzonego Apostille jest, że poświadczony w taki sposób dokument może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom Państw-Stron Konwencji z pominięciem dalszych legalizacji dokonywanych przez urzędy konsularne.

Na terenie Królestwa Norwegii uprawnione do wystawiania klauzuli Apostille na norweskich dokumentach są:

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Wojewodowie (Fylkesmannen)

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem uprawnionym do wystawiania klauzuli Apostille na dokumentach polskich jest:

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wydział Konsularny nie wydaje i nie pośredniczy w wydaniu klauzuli Apostille.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Oslo (oslo.msz.gov.pl)

Fot: freeimages.com

Podobne artykuły