Strona główna » Polsko-Norweska wymiana handlowa – raport

Polsko-Norweska wymiana handlowa – raport

dodane przez: Piotr B
polsko-norweska-wymiana-handlowa

Polsko-Norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-lipiec 2016 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane nt. wymiany handlowej między Polską a Norwegią.

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w okresie styczeń-lipiec 2016 r. wzrósł o 1,1% i wyniósł 104,694 mld EUR. W tym samym okresie import spadł o 1,4% wyniósł 100,357 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 4,337 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w analizowanym okresie spadła w skali roku o 5,5%, osiągając poziom 2,324 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 4,6% do 1,325 mld EUR, podczas gdy import spadł o 6,6% do 0,998 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,327 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 38,3%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 14,0% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 13,2%) – kod CN XV – spadek o 10,3% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 9,8%) – kod CN XVI – spadek o 23,4% r/r,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 45,0%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 26,3% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 25,8%) – kod CN XV – wzrost o 1,7% r/r.

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 11,1%) – kod CN XVII – spadek o 36,5% r/r.

 

Tomasz Chałupa

 

Źródło: Portal Promocji Eksportu (norway.trade.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły