Strona główna » Międzynarodowy program HERA JRP

Międzynarodowy program HERA JRP

dodane przez: Tomasz G
Miedzynarodowy-program-HERA-JRP

Międzynarodowy program HERA JRP szansą dla humanistów

 

Humaniści prowadzący międzynarodowe badania dotyczące idei “spotkań kulturowych”, mogą wziąć udział w programie badawczym HERA JRP. Wnioski w języku angielskim można składać w wersji elektronicznej przez stronę internetową www.heranet.info do 4 maja.
HERA JRP to międzynarodowy program badawczy adresowany do humanistów, finansowany przez 20 organizacji wspierających badania naukowe w Europie oraz Komisję Europejską. Ma on inicjować współpracę naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócić uwagę na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy.
Konkursy ogłaszane przez HERA JRP są przeznaczone dla naukowców z krajów, które zgłosiły akces do programu. Wśród nich, oprócz Polski, znalazły się również: Austria, Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania.
O finansowanie w ramach programu mogą się starać naukowcy realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów. Druga edycja jest skierowana do uczonych prowadzących badania w obszarze “spotkań kulturowych”.
“Idea spotkań kulturowych ma bardzo istotne znaczenie dla współczesnej Europy. Toczący się proces formowania się tożsamości europejskiej jest wynikiem ścierania oraz scalania się kultur, a także ich syntezy oraz przeobrażeń, jakim ulegają. Te procesy są konsekwencją m.in. wymiany myśli, rozwoju technologicznego i ekonomicznego, wymiany handlowej, wojen czy zmian politycznych” – czytamy na stronie Narodowego Centrum Nauki (NCN).
“Zrozumienie idei spotkań kulturowych nie jest możliwe bez zrozumienia historii oraz idei samej Europy. Ich znaczenie obejmuje zarówno wszelkie przejawy życia codziennego, jak i obszary działalności człowieka związane z ideologiami oraz instytucjami społecznymi” – czytamy w komunikacie dotyczącym konkursu.
Jak informuje NCN, do konkursu mogą być składane projekty podejmujące kwestie teoretyczne, a także koncentrujące się na bardziej szczegółowych zagadnieniach. Program zakłada analizę idei spotkań kulturowych w aspekcie przestrzennym oraz temporalnym (w jego współczesnych przejawach, a także w perspektywie historycznej).
Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia. Szczególnie zalecane jest łączenie aspektów teoretycznych i praktycznych. Mimo że projekty powinny obejmować przede wszystkim nauki humanistyczne, dopuszcza się również sięganie do innych obszarów nauki.
Łączny planowany budżet środków przeznaczonych na granty badawcze to ponad 18 milionów euro, w tym 6 milionów pochodzących z budżetu Komisji Europejskiej. Wysokość środków przekazywanych do wspólnego budżetu przez poszczególne agencje finansujące badania jest zależna od krajowych nakładów na naukę i w przypadku Polski wyniesie około 300 tys. euro.
Projekty nagrodzone przez międzynarodowy panel ekspertów będą finansowane z puli przekazanej programowi HERA JRP przez odpowiednią krajową agencję finansującą badania. W sytuacji, gdy ta pula okaże się niewystarczająca do pokrycia kosztów działalności uczonych z danego kraju w projektach, które otrzymały rekomendację ekspertów, naukowcy otrzymają wsparcie ze środków Komisji Europejskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie: http://heranet.info/

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce / www.naukawpolsce.pap.pl

Fot: freeimages.com

Podobne artykuły