Strona główna » Sakralna Architektura Drewniana – fundusze norweskie

Sakralna Architektura Drewniana – fundusze norweskie

dodane przez: Marta L
Sakralna-Architektura-Drewniana-fundusze-norweskie

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

 

Projekt: Kulturowe dziedzictwo

Sakralna Architektura Drewniana

Dzięki funduszom norweskim i EOG odrestaurowano pięć kościołów drewnianych Archidiecezji Poznańskiej w miejscowościach: Brody, Bronikowo, Domachowo, Jeżewo i Zakrzewo koło Rawicza. Obiekty te zostały wytypowane do projektu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako szczególnie cenne, zabytkowe obiekty architektury sakralnej.

Obecnie drewniane kościoły stają się coraz bardziej cenne ze względu na wykorzystany do budowy materiał i zabytkowe wnętrza. Są to m.in. liczne rzeźby gotyckie i późnogotyckie, wspaniałe ołtarze, obrazy i ambony, witraże, niezwykle cenne polichromie ścian i stropu oraz organy. Drewniane kościoły i kaplice regionu Wielkopolski są pozostałością sakralnej architektury drewnianej z XVI, XVII oraz XVIII wieku. Do dzisiejszych dni przetrwały te, położone zwykle w małych miejscowościach i wsiach.

Lokalne społeczności z coraz większym trudem są w stanie dokonywać z własnych środków kapitalnych remontów i konserwacji, dlatego potrzebują wsparcia zewnętrznego.

Dzięki funduszom norweskim i EOG odrestaurowano pięć kościołów drewnianych Archidiecezji Poznańskiej w miejscowościach: Brody, Bronikowo, Domachowo, Jeżewo i Zakrzewo koło Rawicza. Obiekty te zostały wytypowane do projektu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako szczególnie cenne, zabytkowe obiekty architektury sakralnej.

Brak działań konserwatorskich i remontowych uniemożliwiłby udostępnienie tych obiektów zwiedzającym. Kościoły te spełniają bowiem nie tylko funkcje sakralne, ale także turystyczne i kulturotwórcze. Są odwiedzane przez turystów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

Zatrzymanie procesu degradacji, wzmocnienie strukturalne obiektów i przywrócenie estetycznego wyrazu elementów pierwotnej koncepcji artystycznej pozwoliło na szerokie udostępnienie kościołów dla turystów i zwiększyło ich dostępność. Jest toszczególnie istotne z uwagi na fakt, że lokalne społeczności uczestniczą na co dzień w różnego rodzaju nabożeństwach. Przed uruchomieniem projektu, ze względu na postępującą degradację, kościoły były często zamykane w ciągu dnia.

Łączna powierzchnia odremontowanych kościołów to 1113 m². We wnętrzach przeprowadzono też prace konserwatorskie ośmiu ołtarzy. Prace remontowe i konserwatorskie przyczyniły się do zachowania cennych obiektów dziedzictwa narodowego w regionie Wielkopolski. Poprawiły też lokalną atrakcyjność turystyczną regionu.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Podobne artykuły