Strona główna » Upstream – The international oil&gas newspaper

Upstream – The international oil&gas newspaper

dodane przez: Tomasz G
Upstream-The-international-oil-gas-newspaper

Prasa branżowa z sektora offshore

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tygodnika Upstream – The international oil&gas newspaper, w formie papierowej, na warunkach prenumeraty (1 egzemplarz tygodniowo) na okres 12 miesięcy – od września 2014 r..

2. Kryteria oceny ofert

Cena (100%).

3. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r. na adres e-mail Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo: oslo@trade.gov.pl.

4. Forma płatności

Płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na Zamawiającego. Zamawiający uiści pełną płatność za prenumeratę tygodnika przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury.

5. Termin związania ofertą

30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z dokonania wyboru bez podania przyczyny

Zakup bazy danych jest realizowany w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo

Fot: sxc.hu

Podobne artykuły